اصطلاحات پوکر - چیتا بت
اصطلاحات شرط‌بندی آموزش پوکر

آشنایی با اصطلاحات مختلف در پوکر

 مهم نیست چه فرمی از پوکر را بازی می‌کنید.هرچه بیشتر در مورد آن اطلاعات داشته باشید، برتری شما نسبت به حریف بیشتر خواهد بود. راه‌های مختلفی برای تشخیص دست‌ها وجود دارد. یکی از راه‌های نوشتن آن‌ها به این شکل است: “AsKd”، اما s و d چه چیزی را نشان می‌دهند؟ s نشان‌‌دهنده خال پیک (Spades) h نشان‌‌دهنده خال دل (Hearts) d نشان‌‌دهنده […]