مهرداد میناوند
اخبار

از تولد تا درگذشت مهرداد میناوند

جدال بیماری کرونا با اسطوره غیرت مهرداد میناوند مهرداد میناوند یکی از بازیکنان اسبق تیم ملی و مربیان خوب ایران بوده است که بر اثر بیماری همه گیر و بی وجدان کرونا دار فانی را وداع گفتند. ویروس کرونای بر سرتا سر دنیا اثرات منفی را ایجاد کرده و در این میان جایگاه اجتماعی و […]