انفجار
آموزش شرط‌بندی و پیش‌بینی

11 نکته برای جلوگیری از اعتیاد به قمار و شرط بندی

چگونه از اعتیاد به قمار و شرط بندی در امان باشیم ؟ برای رسیدن به مرحله جلوگیری از اعتیاد به قمار و شرط بندی  باید مشکل خود را قبول کنیم ورفتار و کردار خود را به درستی بررسی کنیم و آن ها را به حال خود رها نکنیم. قبول کردن این مشکل از گام های […]