قوانین و مقررات پوکر قبل از فلاپ
قوانین و مقررات پوکر قوانین و مقررات شرط‌بندی و پیش‌بینی

قوانین و مقررات پوکر قبل از فلاپ

بخش بزرگتری از اصول پوکر، روی حرکات شما قبل از فلاپ متمرکز است، از جمله آنها، مشاوره درباره ی این است که چگونه کارت‌های خود را ارزشیابی کنید و بعد از اینکه تصمیم گرفتید وارد پات شوید، چگونه عمل کنید.   تمام درس ها از دوره ی “پوکر بیسیک” همچنان موقع بازی کردن “نو لیمیت تگزاس هولدم” با […]