استراتژی پوکر برابر بازیکنان سفت تهاجمی
آموزش پوکر آموزش شرط‌بندی و پیش‌بینی

استراتژی پوکر در برابر بازیکنان سفت-تهاجمی (تایت-اگرسیو)

آموزش استراتژی پوکر در برابر سفت-تهاجمی ها (تایت-اگرسیو). استراتژی پوکر برایحمله به ضعف های رقیب سفت-تهاجمی خود. مثال بازی با بازیکن سفت-تهاجمی پوکر هولدم.

اصطلاحات پوکر - چیتا بت
اصطلاحات شرط‌بندی آموزش پوکر

آشنایی با اصطلاحات مختلف در پوکر

 مهم نیست چه فرمی از پوکر را بازی می‌کنید.هرچه بیشتر در مورد آن اطلاعات داشته باشید، برتری شما نسبت به حریف بیشتر خواهد بود. راه‌های مختلفی برای تشخیص دست‌ها وجود دارد. یکی از راه‌های نوشتن آن‌ها به این شکل است: “AsKd”، اما s و d چه چیزی را نشان می‌دهند؟ s نشان‌‌دهنده خال پیک (Spades) h نشان‌‌دهنده خال دل (Hearts) d نشان‌‌دهنده […]